Oslo Børs

Over ser du en visning av dagens status på Oslo Børs. Denne er laget med inspirasjon fra finviz.com, og viser selskapene fargekodet basert på dagens oppgang og nedgang. Størrelsen representerer størrelsen til selskapene. Du kan få noe mer detaljer hvis du holder musa over et selskap.